Alias heet voluit Stichting voor Studenten Taal- en Cultuurstudies Alias. De stichting is opgericht in 1987 en fungeert als studiestichting van studenten Taal- en cultuurstudies (voorheen Algemene Letteren) aan de Universiteit Utrecht. Alias heeft twee belangrijke functies voor haar contribuanten. Ten eerste bieden wij voor de meeste vakken studieboeken aan tegen een grote korting. Ten tweede organiseren we allerlei activiteiten voor naast de studie. Je kunt hierbij denken aan buitenlandse reizen, weekendjes weg, een ouderdag, theaterbezoeken, een open podium en feesten. Daarnaast verschaffen we ook informatie over TCS en aanverwante zaken.

Om alles in goede banen te leiden is er een jaarlijks wisselend bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, onderwijscommissaris, commissaris intern en commissaris extern. Vanuit het bestuur worden verschillende commissies gecoördineerd. De meeste commissies organiseren activiteiten en daarnaast is er een commissie die het Aliastijdschrift Alalos uitbrengt. Bovendien heeft Alias een studentenraad die ongeveer drie keer per jaar bijeenkomt om over studiegerelateerde zaken te discussiëren.

Alias heeft een bestuurskamer waar ook een loungegedeelte is ingericht. Je vindt deze kamer op Drift 13, kamer 3.02. De lounge is vrij toegankelijk en wordt gebruikt voor enkele activiteiten, vergaderingen van commissies en om gewoon even rustig te zitten. Elke woensdag is er tussen 12.00 en 14.00 KoffieLeute. Je kunt dan binnenlopen voor gratis koffie, thee en lekkernijen van de KookCie en de Orde van de Roze Koek. Tijdens openingstijden (10.30 tot 17.00 uur) ben je ook altijd welkom in de bestuurskamer, beter bekend als het Aliashok.

Alias is een stichting en geen vereniging, en dus zijn er officieel geen leden maar contribuanten. We hebben dan ook geen ALV (algemene ledenvergadering) waarin Aliassers hun zegje kunnen doen. We hechten echter wel veel waarde aan de inspraak van Aliassers. Daarom stellen we het op prijs wanneer je tips, op- en aanmerkingen aan het bestuur doorgeeft. Wanneer je deel uitmaakt van een commissie, kun je je mening laten horen tijdens het Algemeen Overleg Alias, dat ieder blok plaatsvindt. Zo blijft het bestuur op de hoogte van wat er speelt onder Aliassers en kunnen we Alias verbeteren op punten waar jullie verbetering mogelijk zien.