De opleiding is eigenlijk opgedeeld in drie fases. De eerste fase is het eerste semester van het eerste jaar, waarin iedere eerstejaars in totaal vier cursussen kiest. Aan het einde van de zomervakantie krijg je – als je inmiddels ingeschreven bent bij TCS – informatie toegestuurd, waarin dit cursusaanbod wordt gepresenteerd. In totaal kies je twee Thematisch Oriënterende Cursussen (TOC’s) waarbij je een inleiding krijgt op één of meerdere vakgebieden die uiteindelijk als hoofdrichting gekozen kunnen worden. In de TOC’s die je in blok 1 en 2 volgt, wordt extra aandacht besteed aan het voorbereiden en het geven van een presentatie, het doen van onderzoek en het rapporteren van de resultaten in een onderzoeksverslag. Hiermee doe je academische vaardigheden op die nuttig zijn voor de rest van je opleiding. Naast de TOC’s kies je twee Taal-, Cultuur- en Geschiedeniscursussen (TCG’s), waarbij je bij één (moderne) taal twee cursussen volgt over taalverwerving en/of cultuur en geschiedenis van een land. De TCS student met als TCG Engels volgt hetzelfde niveau onderwijs als de voltijd Engelse student. Na het afronden van je TCG’s is er de mogelijkheid om de taal voort te zetten, dit is echter niet verplicht.

De tweede fase vindt plaats in het tweede semester van het eerste jaar. De piramide spitst zich spreekwoordelijk al toe. In deze fase ga je je verder oriënteren op de verschillende hoofdrichtingen binnen TCS die jou aanspreken. Een overzicht van de cursussen die voorbereiden op een bepaalde hoofdrichting krijgt iedere eerstejaarsstudent aan het einde van het eerste blok toegestuurd door de studieadviseur. Aan de hand van deze lijst maak je wederom een keuze voor vier verschillende cursussen. In deze fase heb je de mogelijkheid om je op één of meerder hoofdrichtingen te oriënteren. Daarnaast kies je (verplicht) een basiscursus, bij deze cursus leer je hoe je onderzoek moet doen bij het vakgebied van jouw hoofdrichting. Het scheelt tijd en plannen als je al een duidelijk beeld hebt van de hoofdrichting die je wilt gaan doen, maar noodzakelijk is dit niet. Onderstaand lijstje geeft een overzicht van de hoofdrichtingen die in studiejaar 2016-2017 worden aangeboden.

 1. Klassieke talen en culturen (voorheen Antieke cultuur)
 2. Taal- en communicatie
 3. Film- en televisiewetenschap
 4. Middeleeuwen en Renaissancestudies
 5. Kunst cultuur en geschiedenis (voorheen Moderne kunst)
 6. Moderne letterkunde
 7. Nieuwe media en digitale cultuur
 8. International Studies
 9. Postcolonial and Gender Studies
 10. Religie en cultuur
 11. Taalkunde
 12. Filosofie, politiek en maatschappij (voorheen Filosofie)
 13. Moderne talen: Educatie en Meertaligheid

In de derde fase begin je aan de hoofdcomponent van de bachelor TCS: je hoofdrichting. Iedere TCS-student kiest aan het einde van zijn of haar eerste jaar één van de hoofdrichtingen van TCS. Iedere hoofdrichting combineert twee of meer disciplines binnen de faculteit Geesteswetenschappen. Binnen de hoofdrichting heb je als student de keuze om deze disciplines allebei te bestuderen of maak je duidelijk de keuze voor een bepaalde richting. Deze keuze hangt af van de keuze van je kernpakket. Een kernpakket is een samenhangend pakket van vier vakken binnen jouw vakgebied. Het kernpakket is verplicht en zorgt ervoor dat er een sterke rode lijn binnen jouw vakgebied ontstaat. Naast kernpakketvakken volg je andere vakken binnen jouw hoofdrichting. Ook is er de mogelijkheid om een minor te doen en de mogelijkheid om door te gaan met een vreemde taal.

Naar mate de eindfase van de opleiding vordert volgen studenten het vak Theorie en praktijk van de geesteswetenschappen, een vak over wetenschapsfilosofie. Dit vak is verplicht voor alle TCS’ers en na afloop van de cursus ben je in staat om te informeren en reflecteren op jouw eigen vakgebied. Tot slot moeten alle TCS-studenten stage lopen, wat een vrij unieke verplichting is voor een universitaire bacheloropleiding. Deze stage kan ook vervangen worden door een studie in het buitenland.

Voor een schematisch overzicht van Taal- en cultuurstudies, zie het onderstaande schema: