In de TCStudentenraad zitten studenten die zich betrokken voelen bij de opleiding en staan voor goed en toegankelijk onderwijs. Ze kunnen hun stem laten horen door een aantal keer per jaar samen te komen om onder leiding van de onderwijscommissaris te discussiëren over onderwijsgerelateerde onderwerpen en knelpunten. De studentenraad is een belangrijk klankbord en adviesorgaan van de opleidingscommissie en bestaat uit ambassadeurs van verschillende leerjaren en hoofdrichtingen.

StudentenraadDe TCStudentenraad komt vijf keer per jaar bijeen om te discussiëren over de opleiding. Een studentenraad vergadering is opgebouwd uit verschillende delen. Het eerste deel is informerend. Hier hoor je nieuws over de opleiding en wordt besproken hoe het staat met punten die op de vorige vergadering besproken zijn. Het tweede deel bestaat uit stellingen waarover gediscussieerd wordt. Thema’s die voorbij komen zijn onder andere: hoofdrichtingen, studiebegeleiding en cursusaanbod. Als studentenraad lid durf je jouw mening te geven en analyseer je hoe je de opleiding kunt verbeteren. Twee keer per jaar is er een open vergadering. Deze bijeenkomst is toegankelijk voor iedere TCS-student.

Ben je benieuwd wat er zoal besproken wordt tijdens een TCStudentenraadbijeenkomst? Bekijk hieronder notulen van afgelopen vergaderingen. In de tussentijd iets belangrijks te melden of te vragen? Een email met jouw vraag of klacht kan altijd gestuurd worden naar onderwijs[at]aliasweb.nl.

Verslag onderwijsevaluatiedag 2017

Notulen TCStudentenraad 1

Notulen TCStudentenraad 2