De Opleidingscommissie bestaat uit vier docenten en vier studenten. Dit jaar vertegenwoordigen Jolijn Moerland, Milou Munsters, Hanneke Velten en Myrthe Dijkstra de stem van de TCS-studenten. Samen met een personeelsgeleding, die bestaat uit Bregje Holleman, Koen Leurs, Eva Röell en Kadir Turkmen, vormen zij de OC van TCS.

De taak van de Opleidingscommissie is om advies uit te brengen over TCS aan het bestuur van de opleiding, om zo de kwaliteit van de opleiding te waarborgen. Om dit te bewerkstelligen vergadert de studentgeleding wekelijks met elkaar en vier keer per jaar met de docentgeleding erbij. Daarnaast is de OC aanwezig op belangrijke onderwijs gerelateerde bijeenkomsten. De OC staat altijd open voor suggesties en klachten over de opleiding en dit kan tevens via ons emailadres: octcs.gw@uu.nl. De OC-leden zullen je mailtje zo snel mogelijk in behandeling nemen. Voor specifieke vragen over de opleiding kun je terecht bij de onderwijscommissaris via onderwijs@aliasweb.nl

Like de OC op Facebook, dit is niet alleen handig als je wilt weten waar de OC zich zoal mee bezig houdt, ook voor nieuws en extra informatie over bijvoorbeeld reflectieweken en hoofdrichtingen kun je op de Facebookpagina terecht.

Uit de volgende mensen bestaat de docent-geleiding:
Bregje Holleman: 'Ik zit in de OC omdat ik het leuk en belangrijk vind om samen met studenten te praten over wat er goed werkt binnen de opleiding TCS en wat er nog beter kan. Hierover gaan we in overleg met de opleidingscoördinator, docenten, en studieadviseurs, en zo werken we gezamenlijk aan steeds beter onderwijs.
Eva Roëll: 'Als OC-lid zet ik mij graag in voor de kwaliteit van het hele curriculum. Los van de invulling van de vakken denk ik dat de opleiding als geheel voldoende diepgang en handvatten moet bieden aan studenten voor hun vorming tot academicus. De OC van TCS gaat over het pakket dat de basis van de curricula van de TCS-ers vormt, daar moeten zij stevig op kunnen staan.'
Kadir Turkmen: 'Ik vind het belangrijk dat we rechtstreeks van de studenten zelf horen hoe zij deze opleiding ervaren, en dat wij binnen de OC kijken hoe we in onze gevraagde en ongevraagde adviezen hun mening zoveel mogelijk laten doorklinken.
Koen Leurs: 'Ik heb zitting genomen in de opleidingscommissie van TCS omdat ik begaan ben met de opleiding. De filosofie en opbouw van de oudste brede bachelor van Nederland spreekt mij enorm aan. In mijn ogen is de Universiteit naast een plek van professionele vorming ook een plek van persoonlijke ontdekking, groei en maatschappelijk bewustzijn. TCS biedt daar een uitzonderlijke gelegenheid toe. Ik wil mij in de OC vooral inzetten om te waarborgen dat studenten een eigen traject kunnen kiezen waarbij zij - ook in de toekomst - een brede oriëntatie en een specialisatie op een optimale wijze kunnen blijven combineren.'

Documenten

Actieplan 2018-2019

Jaarverslag 2017-2018

Halfjaarverslag OC 2018-2019