SAMEN staat voor Studenten en AlumniMentor ErvaringenNetwerk en biedt studenten Taal- en cultuurstudies de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met een alumnus in de vorm van een mentorsysteem. Elke student wordt hierbij gekoppeld aan een alumnus, die gedurende een jaar zijn of haar persoonlijke ‘alumnimentor’ zal worden. SAMEN is een initiatief van studiestichting Alias en wordt gesteund door de opleiding TCS en de faculteit Geesteswetenschappen met het oog op meer aadacht voor arbeidsmarktoriëntatie tijdens de bacheloropleiding.

In september 2012 is SAMEN voor het eerst als een pilot van start gegaan met 34 koppels. Het contact dat ontstaan is tussen deze koppels was dusdanig vruchtbaar en positief dat dit jaar wederom een dertigtal koppels is gestart met het project. Voor hen een jaar waarin het gaat om het uitwisselen van ervaringen, reflecteren op bepaalde keuzes en het oriënteren op de arbeidsmarkt.