Alias is de studiestichting voor studenten Taal- en cultuurstudies en werkt goed samen met de opleiding. Taal en cultuurstudies studenten volgen veelal hun eigen wegen en het is goed mogelijk dat je na je eerste TOC jouw buurman of buurvrouw pas weer ziet bij je buluitreiking. Alias biedt hiervoor een oplossing, omdat het de verbindende factor is voor TCS’ers. Op activiteiten en feesten zie je medestudenten en maak je vrienden die wellicht een hele andere richting doen.

Het betekent echter niet dat Alias er alleen maar is voor gezelligheid. Alias besteed veel aandacht aan het organiseren van studiegerelateerde activiteiten. Daarnaast is er een onderwijscommissaris die hart heeft voor de opleiding, die deel uitmaakt van de Opleidingscommissie, die de TCStudentenraad voorzit en die veel contact heeft met de opleidingscoördinator en de studieadviseurs. Daarnaast is de onderwijscommissaris altijd bereikbaar voor al jouw vragen over de opleiding, je studieplanning en meer. Hiervoor is zelfs een spreekuur, namelijk maandag van 14.00 tot 15.00.

Ook studiekiezers, zie de specifieke pagina ‘voor studiekiezers’, kunnen voor vragen contact opnemen met de onderwijscommissaris, mail jouw vraag naar onderwijs@aliasweb.nl