Deze sub-Lustrumcommissie verzorgt dit jaar het jaarboek van Alias! 5 jaar aan commissies, activiteiten, en leuke Aliasfeitjes worden door deze commissie opgesteld en uitgebracht in een prachtige Almanak!